Υ.Α. για το στατικό έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
«Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, η απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο νόμο για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος». Αυτά αναφέρονται σε χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ και αναλυτικά σημειώνεται ότι: «Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία υποβολής της, καθώς και η διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 10%. Εφόσον προκύψει από τη σχετική μελέτη η ανάγκη στατικής ενίσχυσης, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις του προστίμου που φτάνουν το 70%, ανάλογα με τις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Επιπλέον, τις προσεχείς ημέρες, θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία», σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ειδικότερα, θα παραταθεί μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018 η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες πράξεις για την εφαρμογή του νόμου». Η τελική απόφαση για τις στατικές μελέτες των αυθαιρέτων παρουσίζεται σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress, όπου σημειώνεται ότι συνολικά σε 9 κατηγορίες, με τρείς υποπεριπτώσεις συμπυκνώνονται οι εξαιρέσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση στατικής μελέτης αλλά απαιτείται απλή τεχνική έκθεση μηχανικού για την υπαγωγή αυθαιρέτου στις διαδικασίες νομιμοποίησης του πολεοδομικού νόμου 4495/17. Αυτά προβλέπει η τελική υπουργική απόφαση για την στατική επάρκεια των αυθαιρέτων, που φέρνει στο φως το ecopress, η οποία, όπως αναφέρουν ασφαλείς δημοσιογραφικές πληροφορίες υπογράφηκε ήδη από τον αρμόδιο υπουργό ΥΠΕΝ Γιώργο Σταθάκη και προωθήθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προκειμένου να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΌΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΕ «ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ» ΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΚΤΙΡΙΑ – ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΝ


Συνολικά σε 9 κατηγορίες, με τρεις υποπεριπτώσεις συμπυκνώνονται οι εξαιρέσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση στατικής μελέτης αλλά απαιτείται απλή τεχνική έκθεση μηχανικού για την υπαγωγή αυθαιρέτου στις διαδικασίες νομιμοποίησης του πολεοδομικού νόμου 4495/17. Αυτά προβλέπει η τελική υπουργική απόφαση για την στατική επάρκεια των αυθαιρέτων, που φέρνει στο φως το ecopress, η οποία, όπως αναφέρουν ασφαλείς δημοσιογραφικές πληροφορίες μας υπογράφηκε ήδη από τον αρμόδιο υπουργό ΥΠΕΝ Γιώργο Σταθάκη και προωθήθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προκειμένου να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Αυτά αναφέρονται σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress και αναλυτικά σημειώνεται ότι η απόφαση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της στατικής μελέτης, των δικαιολογητικών, που είναι απαραίτητα για την υποβολή της και τους κανονισμούς που πρέπει κατά περίπτωση να ακολουθηθούν.
Επίσης η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει οικονομικά κίνητρα, που αντιστοιχούν σε εκπτώσεις από 30 έως 60% των προστίμων αυθαιρέτων για όσους συνδυάσουν τη νομιμοποίηση του ακινήτου τους με εργασίες στατικής ενίσχυσης τους, κίνητρα, που βεβαίως πρέπει να οργανωθούν και να ενισχυθούν προκειμένου να οδηγήσουν την περίοδο της κρίσης σε μεγάλης κλίμακας στατική θωράκιση του κτιριακού πλούτου της χώρας.
Στην απόφαση του ΥΠΕΝ για τη στατική επάρκεια των αυθαιρέτων προβλέπεται ότι τα κτίρια που διαπιστώνεται στατική ανεπάρκεια, θα ενημερώνεται επισήμως ο ιδιοκτήτης, ώστε να αναλαμβάνει και τις σχετικές ευθύνες, ενώ παράλληλα το κτίριο θα μπαίνει σε «καραντίνα», καθώς δεν θα μπορεί να μισθώνεται ή να λαμβάνει άδεια λειτουργίας, ενώ ο ιδιοκτήτης θα έχει υποχρέωση εντός τριετίας να προχωρήσει στις εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτιρίου.
Παράλληλα με την απόφαση του ΥΠΕΝ διατηρείται η υποχρεωτική εκπόνηση στατικής μελέτης για όλες τις περιπτώσεις ιδίως των μεγάλων αυθαιρέτων κατασκευών και των αυτόνομων κτιρίων, πλην των προβλεπόμενων εξαιρέσεων.


Περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτική η μελέτη στατική επάρκειας
Αναλυτικά παρουσιάζει το ecopress ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ οι κατηγορίες εξαιρέσεων, στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση στατικής μελέτης αλλά απαιτείται απλή τεχνική έκθεση μηχανικού για την υπαγωγή αυθαιρέτου στις διαδικασίες νομιμοποίησης του πολεοδομικού νόμου 4495/17 έχουν ως εξής:
1) Μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό.
2) Αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% του δαπέδου του ισογείου με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται “θέσει” κοντά υποστυλώματα.
Η απόφαση προβλέπει ότι διαφορετικά εξετάζονται τα μέλη και η σύνδεσή τους με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η στατική επάρκεια του αυθαίρετου παταριού για κατακόρυφα φορτία.
3) Αυθαίρετες κατασκευές προβόλων οι οποίοι προεξέχουν έως 2.00 μέτρα ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%.
4) Κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,
5) Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφάνειας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου.
6) Μετατροπή πιλοτής (pilotis) σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων που καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου.
7) Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου.
8) στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2 έκαστος.
9) Για αυθαίρετη προσθήκη στέγης με μεταλλικά ή ξύλινα ζευκτά ο έλεγχος περιορίζεται στον έλεγχο των δομικών στοιχείων της στέγης, καθώς και στις συνδέσεις με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου φορέα:
α) Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ.
β) Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο.
γ) Έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 01.01.2000.


Απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας
Αναλυτικά παρουσιάζει το ecopress ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ ότι στατικός έλεγχος απαιτείται:
1). Για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ):
α) κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη,
β) κάθε αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο Ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,
γ) κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.
Κτίρια σπουδαιότητας Σ2 όπου έχει συντελεστεί αλλαγή χρήσης η οποία μεταβάλλει τη σπουδαιότητα σε Σ3 ή Σ4, σε επιφάνεια έως και του 1/3 της συνολικής, αντιμετωπίζονται στην παρούσα ως κτίρια σπουδαιότητας Σ2.


Κανονισμοί
Στην απόφαση του ΥΠΕΝ, που παρουσιάζει το ecopress προβλέπεται ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του. Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.
Για την περίπτωση κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν την 01/01/1983, αλλά η αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, η μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να εκπονείται με προσομοίωση του συνόλου της κατασκευής και έλεγχο:
α) του προγενέστερου τμήματος με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης ή κατασκευής του υπάρχοντος και
β) της αυθαίρετης προσθήκης ή τροποποίησης ή αλλαγής χρήσης με βάση τον αντίστοιχο αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την πραγματοποίησή της.


Περιεχόμενο μελέτης στατικής επάρκειας
Στην απόφαση του ΥΠΕΝ, που παρουσιάζει το ecopress προβλέπεται ότι μελέτη στατικής επάρκειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών
β) Έκθεση αποτύπωσης – τεκμηρίωσης
γ) Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και πα-
ρουσίασης ενδεχόμενων βλαβών
δ) Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας
ε) Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων
Για τα παραπάνω (α), (β), (γ) και (ε) εφαρμόζεται ο ισχύων ΚΑΝΕΠΕ για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και αντίστοιχες διατάξεις των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ για τους υπόλοιπους φορείς.
Για το (δ) αποτιμάται ο φορέας είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειάς του κτιρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του. Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.
Για κτίρια για τα οποία διατίθεται εγκεκριμένη στατική μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού, η έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας μπορεί να περιορίζεται στον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) όταν μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1.15 για κτίρια με άδεια προ της 01/07/1995 και το 1.25 για κτίρια με άδεια από 01/07/1995 και μετά. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με το σεισμικό φορτίο της εγκεκριμένης στατικής μελέτης.
Από την έκθεση αποτίμησης προκύπτει είτε στατική επάρκεια του κτιρίου είτε ανεπάρκεια.
Το παραπάνω συμπέρασμα κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή και συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία .και συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων.


Διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας
Στην απόφαση του ΥΠΕΝ, που παρουσιάζει το ecopress προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε διάστημα τριών ετών να προβεί στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από την μελέτη.
Η μελέτη επεμβάσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΑΝΕΠΕ / ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ και με σεισμική φόρτιση τουλάχιστον αυτή που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης του υπάρχοντος. Για τις κατασκευές που μελετήθηκαν με άδεια από 01/07/1995 και μετά, η μελέτη επεμβάσεων δύναται εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί για στάθμη επιτελεστικότητας τουλάχιστον Γ1 κατά ΚΑΝΕΠΕ.

Οικονομικά κίνητρα
Για την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη του μηχανικού προβλέπεται μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά το κόστος αυτών και έως
α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1
Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 5 της ΥΑ 27454/2631 (ΦΕΚ 3976 Β/2017). Μέχρι την υλοποίηση των εργασιών ενίσχυσης, η εξ ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη προσθήκη, δεν δύναται να μισθώνεται ή να λαμβάνει άδεια λειτουργίας.

Διαδικασία υποβολής
Στην απόφαση του ΥΠΕΝ, που παρουσιάζει το ecopress προβλέπεται ότι ια να λάβει μία δήλωση την έκπτωση 10% λόγω υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας, πρέπει να είναι επιλεγμένο, στα Στοιχεία υπολογισμού, το πεδίο » υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας».
Όσο η δήλωση είναι σε «Επεξεργασία» και σε «Αρχική υποβολή», εφόσον έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας, το πεδίο επιλέγεται από τον μηχανικό. Για την προώθηση της δήλωσης σε «Υπαγωγή» απαιτείται να έχει υποβληθεί το αρχείο «Μελέτη στατικής επάρκειας» και το πρόστιμο υπολογίζεται με έκπτωση 10%. Σε περίπτωση που η μελέτη Στατικής Επάρκειας εκπονηθεί και υποβληθεί μετά την προώθηση της δήλωσης σε Υπαγωγή, ο μηχανικός υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ώστε να επιλεγεί το πεδίο » υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας», να υπολογιστεί το πρόστιμο με την προβλεπόμενη έκπτωση και να αναπροσαρμοστούν οι ανεξόφλητες δόσεις. Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά προστίμου δεν επιστρέφονται.


Σημειώνεται τέλος ότι η απόφαση του ΥΠΕΝ εκδίδεται για την εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του νόμου 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167).

2.186 thoughts on “Υ.Α. για το στατικό έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών

 1. My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over
  your web page repeatedly.

 2. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account
  your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment
  and even I achievement you access consistently quickly.

 3. I’m not positive the place you are getting your info, but great topic.
  I must spend some time finding out much more or understanding more.

  Thank you for magnificent info I used to be on the lookout for
  this info for my mission.

 4. Hello! I understand this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established website such as yours take
  a massive amount work? I am brand new to running a
  blog but I do write in my journal every day.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips
  for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 5. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some
  of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely
  delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 6. You actually make it appear really easy along with your presentation however I to find this topic
  to be actually something that I believe I would by no means understand.
  It sort of feels too complex and very broad for me.
  I’m looking ahead to your next submit, I’ll try to get the grasp of it!

 7. «Thanks for making me to get new ideas about computer systems. I also possess the belief that one of the best ways to keep your laptop in excellent condition is by using a hard plastic case, as well as shell, that fits over the top of your computer. Most of these protective gear are model specific since they are made to fit perfectly on the natural covering. You can buy them directly from owner, or through third party sources if they are readily available for your laptop, however only a few laptop will have a cover on the market. Once again, thanks for your ideas.»

 8. We’re a gaggle of volunteers and starting
  a brand new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to
  work on. You have performed an impressive activity and our whole group will likely be grateful to
  you.

 9. Please let me know if you’re looking for a author for your blog.

  You have some really good articles and I feel I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles
  for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Cheers!

 10. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser
  compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

  1. Can I simply say what a relief to find an indijvidual who
   actually understands what they’re discussing online.
   You definitely understand how to bring an issue to light and make it important.
   More people really need to read thius and understand this side oof your story.
   It’s surprising you aren’t more popular gven that you certainly posses the gift.

 11. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 12. I’m extremely inspired along with your writing abilities as smartly as with the layout
  for your weblog. Is this a paid theme or did you modify
  it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to see a great weblog like this one today..

 13. I’m really enjoying the design and layout of your site.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a developer to create your theme? Excellent work!

  1. Hmm iit seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I hadd written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
   I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new too the whole thing.
   Do you have any recommendations for first-time blog writers?
   I’d really appreciate it.

 14. Can I just say what a comfort to discover an individual who actually understands what they’re
  talking about over the internet. You certainly realize how to bring an issue
  to light and make it important. More and more people need
  to look at this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more
  popular since you most certainly possess the gift.

 15. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless think of if you added some great visuals or videos to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with images and clips, this site could definitely be one of the greatest in its field. Great blog!

 16. I’ve been browsing online more than three hours as of late, yet I by no means found any interesting article like yours. It is lovely value sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the web will likely be much more useful than ever before.

 17. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright
  violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either
  written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up
  all over the internet without my permission. Do you know any
  ways to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate
  it.

 18. You really make it appear really easy together with your presentation but I
  to find this topic to be actually something which I
  feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely extensive for
  me. I am taking a look ahead for your next submit, I’ll attempt to get the hold
  of it!

 19. Fantastic website you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 20. I have to express my thanks to the writer just for rescuing me from this type of predicament. As a result of exploring through the search engines and seeing proposals which are not pleasant, I was thinking my life was over. Being alive minus the strategies to the issues you’ve solved as a result of your entire site is a critical case, as well as those that might have in a negative way affected my career if I hadn’t encountered your web site. Your good understanding and kindness in taking care of all the things was excellent. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a point like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thank you so much for this high quality and results-oriented help. I will not think twice to suggest your blog to any individual who needs and wants guide on this subject.

 21. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to
  get that «perfect balance» between usability and appearance.
  I must say you’ve done a great job with this. Also, the blog loads
  super fast for me on Safari. Outstanding Blog!

 22. Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m
  trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your
  own blog? Any help would be greatly appreciated!

 23. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 24. Simply desire to say your article is as astonishing. The
  clearness in your post is simply cool and i could assume you’re
  an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your
  RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a
  million and please carry on the rewarding work.

 25. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say
  I really enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Thank you so much!

 26. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

 27. Good day! I know this is kinda off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options
  for another platform. I would be fantastic if you could point me
  in the direction of a good platform.

 28. Hi there, I found your web site via Google whilst looking for a similar matter, your web site came up, it looks great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply became aware of your weblog thru Google, and located that it’s truly informative.
  I’m gonna be careful for brussels. I’ll appreciate if you happen to continue this in future.
  Lots of folks will probably be benefited out of your writing.
  Cheers!

 29. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room
  mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good
  read. Many thanks for sharing!

  1. Excellent post. Keeep writing sucdh kind of info on yourr page.

   Im really impressed by it.
   Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it and personally suggest
   to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

 30. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 31. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 32. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this info So i am satisfied to show that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I most unquestionably will make certain to don’t fail to remember this website and give it a glance on a relentless basis.

 33. Hello fantastic blog! Does running a blog similar to this take a large amount of work?
  I have very little understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.

  I know this is off subject nevertheless I simply had to ask.
  Thank you!

 34. Pretty component of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I
  acquire actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing in your augment and even I success you get admission to consistently fast.

 35. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 36. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I am impressed!
  Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I handle such info
  a lot. I was looking for this particular info for a
  very lengthy time. Thanks and best of luck.

 37. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Ie, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

 38. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on.
  You have done a outstanding job!

 39. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 40. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would
  enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 41. What i don’t understood is in fact how you’re no longer really much more neatly-liked than you may be right now.
  You’re very intelligent. You recognize therefore considerably in relation to this subject, made me individually consider
  it from a lot of numerous angles. Its like women and men don’t
  seem to be involved unless it’s one thing to do with
  Lady gaga! Your personal stuffs outstanding.
  All the time take care of it up!

 42. You actually make it seem so easy with your presentation but I find
  this topic to be really something that I think I would
  never understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get
  the hang of it!

 43. I am really impressed together with your writing abilities and
  also with the format on your blog. Is this a paid subject matter or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s uncommon to see a great weblog like this one nowadays..

 44. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! «Do you want my one-word secret of happiness–it’s growth–mental, financial, you name it.» by Harold S. Geneen.

 45. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like
  this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 46. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect web-site.

 47. I in addition to my buddies have been viewing the good recommendations found on your website and all of a sudden got a terrible feeling I had not expressed respect to the website owner for those tips. All of the young men appeared to be so glad to learn all of them and already have without a doubt been tapping into those things. Thank you for truly being really helpful and for opting for such terrific guides most people are really desperate to understand about. My sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.

 48. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 49. hey there and thank you in your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues the use of this site, as I experienced to reload the site lots of occasions prior to I may get it to load correctly. I had been pondering in case your web hosting is OK? No longer that I am complaining, but sluggish loading instances instances will very frequently affect your placement in google and could injury your quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much extra of your respective interesting content. Ensure that you replace this again soon..

 50. Nice post. I study one thing more difficult on completely different blogs everyday. It would all the time be stimulating to learn content material from other writers and follow a bit of one thing from their store. I’d favor to make use of some with the content material on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your web blog. Thanks for sharing.

 51. I have been browsing on-line greater than 3 hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours. It?¦s pretty value enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the web might be much more useful than ever before.

 52. Reset AOL Mail Password – If you are a user of AOL Mail then you are aware of a great many features of AOL Mail and must have experienced them. The AOL Mail has very user-friendly ways to deal with the issues of their customer’s issues too. Such as in case you forget your password and want to change it for good. You can follow these steps to Reset AOL Mail Password.

 53. Norton, the world’s largest security software provides high-end protection against all kinds of threats and viruses lurking in the internet marking. These viruses, Trojan horses, scams and other malicious the software can harm important data and steal your confidential information (while accessing your bank account online). To get rid of this security issue, Norton has come up with a range of security software for both consumers and business PCs. You can choose any Norton security software from those mentioned below as per your specific requirements.

 54. Chargeback Representment is a process where a merchant fights back a chargeback by gathering evidence to prove that the transaction was completed properly and the charges imposed by the customer are not true. Armed with sufficient evidence against the request of the customer, the issuer then reverses the chargeback and the merchant is refunded.

 55. 123.hp.com/setup – HP provides a vast range of peripheral devices such as DeskJet, OfficeJet, OfficeJet Pro, All-in-One and Envy printers etc. The HP printers use the latest technology and advanced features which helps you to print, copy and scan as well with ease. In order to use the HP printers, you need to install the Printers drivers on your system.

 56. I loved as much as you will receive performed proper here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you would like be turning in the following. unwell indubitably come further until now again since exactly the similar nearly a lot incessantly inside case you protect this hike.

 57. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web site.

 58. What i don’t realize is if truth be told how you’re now not really a lot more smartly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You recognize thus considerably in relation to this matter, produced me individually imagine it from so many various angles. Its like men and women are not fascinated except it is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs nice. All the time maintain it up!

 59. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 60. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 61. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. Nevertheless imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the greatest in its field. Awesome blog!

 62. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 63. hey there and thanks for your information – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues the use of this web site, since I experienced to reload the website a lot of instances previous to I could get it to load correctly. I have been considering in case your web host is OK? Not that I am complaining, however slow loading circumstances times will often affect your placement in google and could harm your quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my e-mail and can glance out for much more of your respective exciting content. Ensure that you replace this once more soon..

 64. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i?¦m glad to express that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much no doubt will make sure to don?¦t overlook this website and give it a glance on a constant basis.

 65. I precisely needed to say thanks once again. I am not sure the things that I might have carried out without those recommendations provided by you concerning this field. It seemed to be a very frightening difficulty for me, but understanding your well-written manner you processed it took me to leap with happiness. I am grateful for the advice and trust you are aware of a great job that you are putting in educating the rest with the aid of your websites. I’m certain you haven’t encountered any of us.

 66. Can I simply say what a relief to find somebody who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know learn how to convey a difficulty to light and make it important. More folks must read this and perceive this aspect of the story. I cant consider youre not more popular because you definitely have the gift.

 67. Definitely imagine that that you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest factor to keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other folks think about issues that they just do not realize about. You controlled to hit the nail upon the highest as neatly as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

 68. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i’m happy to convey that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much undoubtedly will make certain to do not overlook this website and give it a glance on a relentless basis.

 69. I’m impressed, I have to say. Really hardly ever do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the problem is one thing that not sufficient persons are speaking intelligently about. I am very completely satisfied that I stumbled throughout this in my seek for one thing regarding this.

 70. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  1. What i don’t understood is in reality how you’re now not actually a lot more smartly-favored than you
   may be now. You are so intelligent. You recognize thus
   considerably in the case off this topic, produced me
   ffor myy part consider it from a lot of various angles. Its
   like men and women aren’t involved until it’s one thing to do with Girl gaga!

   Your indrividual stuffs great. Always maintain it up!