Αντιπροσωπεία

Τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου εκλέγονται μετά από καθολική εκλογική διαδικασία των τακτικών μελών κάθε τρία χρόνια.

Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του για τα θέματα της περιφέρειας, μέσα στη γενική πολιτική του Τ.Ε.Ε. Η Αντιπροσωπεία αυτή την τριετία 2017-2019 αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, που αποτελούν το προεδρείο, και 32 μέλη, δηλαδή συνολικά 35 μέλη (35 από το Νομό Κοζάνης, 6 από το Νομό Φλώρινας, 3 από το νομό Γρεβενών και 7 από το νομό Καστοριάς). Είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του τμήματος και εκλέγει το Προεδρείο της Δ.Ε. και τα μέλη των Ν.Ε. Χίου και Σάμου.

Προεδρείο

Θέση Ονοματεπώνυμο Επάγγελμα
Πρόεδρος Κρητικόπουλος Φώτιος Πο. Μηχ/κός
Αντιπρόεδρος Γιαλούρης Γεώργιος Πο. Μηχ/κός
Γεν. Γραμματέας Στεφανής Νικόλαος Πο. Μηχ/κός

Στοιχεία μελών Αντιπροσωπείας ΤΕΕ / ΤΜ. ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Email Παράταξη