Το Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Οινούσσες, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία - Φούρνοι.

Image

Η Αντιπροσωπεία

είναι το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο όλων των μελών και αποτελείται από 27. 15 μέλη από τον Νομό Λέσβου, 7 μέλη από το Νομό Χίου και 5 μέλη από τον Νομό Σάμου.

Image

Η Διοικούσα Επιτροπή

είναι το ανώτερο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα και 6 μέλη και εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία.

Image

Τα Συμβουλευτικά όργανα

που υποβοηθούν το Τμήμα στο έργο του είναι: οι Μόνιμες Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας


Προφίλ

Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

Γενική Παρουσίαση

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εποπτεύεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ιδρύθηκε στις 15.01.1997 με το Π.Δ. 4/20.01.1997, με αρμοδιότητες που εκτείνονται στην Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα στους Νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου και περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Οινούσσες, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία - Φούρνοι. Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος είναι η Μυτιλήνη.
Το Περιφερειακό Τμήμα αποτελεί την έκφραση του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Περιφερειακά Τμήματα και που απορρέουν από τους σκοπούς του ΤΕΕ για κάθε θέμα της Περιφέρειας ... περισσότερα

0 ΜΕΛΗ
0 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
0 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Νέα - Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε για τα θέματα που αφορούν το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114217ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της Βρίσας»
Διακήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Κατάρτισης – Πιστοποίησης Ωφελουμένων»
Δημόσια Διαβούλευση του έργου με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου»